Booking/Golfbox

Brugernavn:
Password:

Har du et login til Golfbox, kan du logge ind i vinduet her.

Når du logger ud igen, vender du automatisk tilbage til hjemmesiden her.

Nivå Golfs historie

Nivå Golf Klub blev stiftet den 14. marts 1996 og fik til huse på Nivå Golfs anlæg, der var blevet anlagt i 1967 af ostefabrikant Henrik Tholstrup. Golfbanen på Toftegården, Vejenbrødvej 64, bestod til at starte med kun af en Driving Range og siden en lille 9 hullers par 3 bane.

I 1994 blev banen udvidet fra 972 meter til en 9 hullers par 31 bane på 2000 meter.

Banen var åben for alle og krævede intet dyrt medlemskab eller stor udgift til udstyr. Man betalte for den dag, man spillede, og udstyret kunne lejes for dagen.

De mange Pay and Play spillere, som besøgte anlægget jævnligt, begyndte efterhånden at efterspørge muligheden for at erhverve det grønne DGU-kort, så man også kunne spille på andre baner. Betingelsen for at opnå dette var, at man havde en Golf Klub på mindst 50 medlemmer, at golfklubben var medlem af DGU samt havde en hjemmebane, som opfyldte DGU’s krav.

Alle disse betingelser blev opfyldt, og da man havde 51 bindende underskrifter på medlemskab, indkaldte man til stiftende generalforsamling 14. marts 1996 og allerede i august samme år var medlemstallet oppe på 200, som var målet for antallet af medlemmer.

Der var også kræfter i gang med endnu en baneudvidelse og i begyndelsen af 1998, havde Nivå Golf købt nabogården. Karlebo kommune havde godkendt lokalplanerne for baneudvidelsen, så der var lagt op til en spændende generalforsamling.

Generalforsamlingen 1998 blev holdt i kantinen på Nivå Central Skole, og det var nok en meget god ide, for der mødte 72 medlemmer op, så lokalerne på Toftegården havde nok været lidt trange, og der havde nok også været for lidt ståpladser.

Det nye klubhus og 18 hullers bane blev indviet 21. august 1999 med et stort og flot program.

De gamle lader blev i årene efter renoveret med badefacilitter, administration, møde- og klublokaler.

Nivå Golf Klub havde i foråret 2003 næsten nået de forventede mål. Tiden var løbet fra den lille klub, hvor alle kendte hinanden, og hvor det ikke blev taget så nøje på det med reglerne.

I starten af 2004 havde klubben næsten 1000 medlemmer, som var det antal man var blevet enig med baneejer om, var det rigtige antal set i lyset af banens størrelse og kapacitet. Bestyrelsen havde med indkaldelsen af materiale til generalforsamlingen tillige udsendt sine visioner for år 2006.

Der var blevet købt yderligere jord i 2004 og Nivå Golf var godt gang i gravearbejdet på de nye 9 huller, men forårets megen nedbør havde bevirket, at man var lidt bagud med opførelsen af 4 nye søer samt nyplantning af 15000 nye træer.

2005 startede med sne og stormvejr med næsten orkanagtig styrke, som betød, at arbejdet på de nye huller endnu engang blev forsinket, fordi stormen væltede og knækkede endnu mange træer.

Det første store projekt i 2006 er klubbens 10 års fødselsdag samt åbningen af de nye 9 huller, som skete den 20. maj med en kæmpe fødselsdags- og åbningsfest, som varede hele ugen med et omfattende program.