Booking/Golfbox

Brugernavn:
Password:

Har du et login til Golfbox, kan du logge ind i vinduet her.

Når du logger ud igen, vender du automatisk tilbage til hjemmesiden her.

Generelt

Kontingent til Nivå Golf Klub opkræves som udgangspunkt i 2. rater, dog afhængig af medlemskategori, hvor 1. rate forfalder medio november før sæsonen og 2. rate medio marts. Kontingentet gælder for kalenderåret 1. jan – 31. dec.

Der tillægs et faktureringsgebyr på kr. 50,- på indbetalinger som ikke foretages via BetalingsService, så vi anbefaler man tilmelder sig PBS og derved spare kr. 50,-.

Ved for sen indbetaling af kontingent opkræves gebyr på kr. 100,- + renter 14 dage efter forfald af kontingentet og/eller andre ydelser.

Såfremt det forfaldne beløb incl. renter og gebyr ikke er indbetalt, opkræves efter yderligere 30 dage endnu et gebyr på kr. 100,- + renter, nationalbandens udlånsrente +7%. Udestående beløb sendes herefter til opkrævning via advokat og medlemmet sendes til eksklusion.

Hvis man mister eller beskader sit DGU-kort, kan erstatningskort bestilles i administrationen mod betaling af kr. 150,-

Der kan opnås langdistance medlemskab i Nivå Golf Klub, hvis følgende kriterier er opnået: Medlemmet skal have et aktivt og fuldtidsmedlemskab af en anden klub. Den anden klub må ikke være placeret i nærområdet, hvilket defineres som værende på Sjælland eller inden for 100 km af Nivå Golf. Medlemmets adresse må ligeledes ikke værende i nærområdet. Hvilket også defineres som værende på Sjælland eller inden for 100 km af Nivå Golf.

Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftlig til administrationen eller shoppen. For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.

Udmeldelse og ændring af medlemskategori
Medlemskabet er bindende for kalenderåret, udmeldelse og ændring i medlemskategori kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til den 31. december til enten administrationen eller formanden. Email til administrationen nivaagolf@nivaagolf.dk og formanden formand@nivaagk.dk

Særlige udmeldelsesregler for månedsmedlemskaber
For nye månedsmedlemsskaber gælder en 12 måneders bindingsperiode. Såfremt man ønsker at udmelde sig efter det første år, skal det ske med 1 måneds varsel inden de første 12 måneder er gået. Alle månedsmedlemsskaber der ikke opsiges forlænges af sig selv, og herefter gælder de almindelige udmeldelsesregler – jf. ovenfor.