Booking/Golfbox

Brugernavn:
Password:

Har du et login til Golfbox, kan du logge ind i vinduet her.

Når du logger ud igen, vender du automatisk tilbage til hjemmesiden her.

Turneringsudvalget i Nivå Golf Klub

Formålene med Turneringsudvalget er:

At afholde turneringer i Nivå Golf Klubs regi for:

  • at give klubbens medlemmer tilbud om at ”dyste” for alvor – med andre på samme niveau
  • og at  ”dyste” for sjov – med det formål at ”ryste” medlemmerne sammen på tværs af alder, køn og handicap, og derigennem øge medlemmernes kendskab til dem, de ikke normalt spiller eller taler med
  • at give medlemmerne en række af tilbud, der opleves som attraktive
  • at tilbyde noget for de respektive målgrupper, så der opnås en spredning m.h.t. karakteren af og formatet for turneringen.

At varetage klubbens ansvar i forbindelse med afvikling af divisionsmatcher, officielle matcher (pålagt af DGU) m.v.

At vedligeholde de generelle turneringsbetingelser og markedsføre klubbens turneringer mv.

Turneringsudvalget består af medlemmer af klubben, der alle har deltaget eller skal deltage i DGU’s kurser for turneringsledere.

Udvalgets turneringer kan findes i Golfbox under Klubturneringer.

I 2019 afholdes følgende turneringer.

Udvalgsformand:

Bjarne Hansen
E-mail: bjh@mail.dk

Øvrige medlemmer af  Turneringsudvalget:

Peter Lohse, Kjeld Christiansen, Henning Kryger, Niels Gadeberg, Henrik Burmann og Per Hald

Har du lyst til at høre mere om udvalgets arbejde, er du velkommen til at kontakte formanden eller et andet medlem af udvalget.