Dine oplysninger

  Hvordan kan vi vende tilbage til dig?

  Dit navn*

  Din e-mail*

  Vælg modtager?

  Hvordan kan vi hjælpe?

  Skriv dit spørgsmål eller kommentar, og vi vender tilbage hurtigst muligt.

  Dit spørgsmål/kommentar*


  Booking/Golfbox

  Brugernavn:
  Password:

  Har du et login til Golfbox, kan du logge ind i vinduet her.

  Når du logger ud igen, vender du automatisk tilbage til hjemmesiden her.

  Baneudvalget i Nivå Golf Klub

  Formålene med baneudvalget er – i samarbejde med baneejer:

  • At banen fremstår i præsentabel og velplejet stand, samt at der er sammenhæng mellem baneguide, de opstillede tavler over baneforløb og selve banen
  • At skabe en fornuftig sammenhæng imellem banens sværhedsgrad, længde, antal af hazarder m.v., og klubbens medlemmer på deres forskellige spillemæssige niveauer
  • At de etablerede hazarder får de ønskede markeringer, således at der ikke opstår tvivl om baneforløbet

  Mål:

  • at banen af brugerne ( i første række klubbens medlemmer) opleves tilfredsstillende
  • at der består en løbende og konstruktiv dialog mellem klubben og baneejer om de ovenfor anførte forhold
  • at der fra klubben løbende frembringes forslag til forbedringer og konstruktiv kritik
  • at banernes opsætning løbende kontrolleres, således at det ikke giver anledning til klager
  • at baneinventarer er funktionelt og synligt; at baneguide og skilte er retvisende for banens opsætning, samt at markeringer er i h. t. gældende regler
  • at hastighed på greens, klipning af rough, klipning under træer, samt den øvrige beplantning, er tilpasset anlægget
  • at de enkelte hullers opbygning er optimeret
  • Opfyldelsen af målene sker bl.a. gennem registrering af feedback fra medlemmer: I praksis ved et begrænset antal indkomne klager over baneforløb, markeringer og baneguide/infotavler m.v.

  Indsatser:

  • Løbende dialog med baneejer og med chefgreenkeeperen vedr.banens opsætning og de enkelte hullers opbygning
  • mulighederne for forbedringer og udvikling af banen
  • banens pleje og vedligeholdelse
  • At bistå med opsætning af banen
  • At bistå ved udarbejdelse af baneguide og de opstillede tavler over baneforløb
  • Formidling af ønsker og forslag fra klubbens medlemmer (og bestyrelsen) til baneejer og chefgreenkeeper
  • Tilsvarende formidling af meldinger, henstillinger og forslag fra baneejer og chefgreenkeeper (vedr. medlemmernes brug af banen) til medlemmer og bestyrelse
  • Aktiv dialog, som kan tjene til at fremme balancen og den gensidige forståelse mellem de to parter: Baneejer og brugerne (medlemmerne.)

  Udvalgsformand

  Lars-Kristian Sode

  Øvrige udvalgsmedlemmer:

  Peter Lohse
  Jørgen Christensen (Elite-truppen)
  Erik Groth (Chefgreenkeeper)
  Per Hald (bestyrelsen)

  Banemarkering