Booking/Golfbox

Brugernavn:
Password:

Har du et login til Golfbox, kan du logge ind i vinduet her.

Når du logger ud igen, vender du automatisk tilbage til hjemmesiden her.

Udvalg i Nivå Golf Klub

Nivå Golf Klubs bestyrelse har nedsat en række udvalg, der har ansvaret for at arbejde med udvikling og gennemførelse af specifikke tiltag i klubben.
Der er udnævnt en formand for hvert af udvalgene, og der er i bestyrelsen en kontaktperson for hvert udvalg, i det omfang udvalgsformanden ikke er medlem af bestyrelsen.

Udvalgene arbejder på et formelt grundlag i Forretningsordenen, som kan læses HÉR:

Klubbens bestyrelse har udarbejdet et arbejdsgrundlag for udvalgene, som kan læses HÉR:

Du kan orientere dig om arbejdet i udvalgene via underpunkterne.