Booking/Golfbox

Brugernavn:
Password:

Har du et login til Golfbox, kan du logge ind i vinduet her.

Når du logger ud igen, vender du automatisk tilbage til hjemmesiden her.

Generalforsamling 2023

Alle herreklub medlemmer over 18 år, og med spilleret på Løvbjergaard er velkommen (tilmelding i golfbox)

Herreklubben Nivå golf

GENERALFORSAMLING 2023

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Herreklubben Nivå Golf Klub

Torsdag den 23. marts kl. 17.30 på 1. sal over shoppen i Nivå Golf Klub.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning over det forløbne år

3. Regnskab for det forløbne år

4. Aktivitetsplan for den kommende sæson

5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af

kontingent

6. Indkomne forslag*

7. Valg af bestyrelse, revisor, samt evt. suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Martin Norden (modtager gerne genvalg)

Fritz Schleimann (modtager gerne genvalg)

8. Medieudvalg

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bliver der serveret skipperlapskovs med tilbehør for kun kr. 125,-

Tilmelding til spisning er nødvendig og bindende og kan kun gøres via Golfbox

Sidste frist er mandag den 20. marts 2023

* Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til Herreklubben senest 3 dage inden

Generalforsamlingen til herreklubben@nivaagk.dk

Med venlig hilsen bestyrelsen

Formand, Fritz Schleimann       Næstformand, Jeppe Hansen

Kasserer,  Jesper Selsmark        medlem,   Martin Norden

Løvbjerggaardsvej 1 • 2980 kokkedal

Telefon 49148888 • e-mail: herreklubben@nivaagk.dk

web: www.nivaagk.dk/herreklubben