Dine oplysninger

Hvordan kan vi vende tilbage til dig?

Dit navn*

Din e-mail*

Vælg modtager?

Hvordan kan vi hjælpe?

Skriv dit spørgsmål eller kommentar, og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Dit spørgsmål/kommentar*


Booking/Golfbox

Brugernavn:
Password:

Har du et login til Golfbox, kan du logge ind i vinduet her.

Når du logger ud igen, vender du automatisk tilbage til hjemmesiden her.

Gældende Regler

Onsdagsturneringer

Hver onsdag fra starten af april til midt i oktober mødes Nivå Damerne og spiller sammen på Løvbjerggaard.

Der spilles i tidsrummet kl. 10.30-10.50 og kl. 15.00-16.00 (tidlig tid) og 16.10-17.10 (sen tid) og tilmelding er senest søndag kl. 20.00 på Golfbox. Vi forsøger altid at sammensætte boldene så man spiller med forskellige hver gang. Startliste vil være annonceret senest tirsdag kl. 20.00.

I april måned som opvarmning til sæsonen og i oktober måned som afslutning spiller vi 9 huller – det er ikke nogen turnering, og man skal ikke aflevere scorekort.

Onsdagsturneringerne er tællende i perioden 1/5 – 22/8, hvilket betyder at alle, der deltager, bliver reguleret efter hver runde, jfr. dog punktet “Aflevering f scorekort”.

I september spiller vi en lille ikke tællende turnering og kun 9 huller.

Gennemgående turnering, Order of Merit

Turneringen løber over 18 huller i månederne maj, juni og august.

Der spilles i 2-3 rækker, og man rykker løbende op og ned i rækkerne. Fordelingen i rækker fastsættes på første spilledag i turneringen.

Række A: 

Spillere med handicap max. 24,0
Der spilles Stableford
Ønsker man samtidig at spille Eclectic, se under punktet “Eclectic”

Række B og C (antal af rækker fastsættes først, når antal deltagere er fastlagt):

Spillere med handicap over 24,0
Der spilles Stableford
Ønsker man samtidig at spille Eclectic, se under punktet “Eclectic”

Order of Merit – pointtildeling

For hver turneringsrunde vil der blive tildelt point i Golfbox ud fra nedenstående. Ved den løbende turnerings afslutning vil den med flest point (8 bedste resultater tælles med) være vinder. Der kåres en vinder i alle 3 rækker.

 1. plads: 20 point
 2. plads: 15 point
 3. plads: 12 point
 4. plads: 10 point
 5. plads:   9 point
 6. plads:   8 point
 7. plads:   7 point
 8. plads:   6 point
 9. plads:   5 point
 10. plads:   4 point
 11. plads:   3 point
 12. – 15. plads: 2 point

Resultaterne registres i Golfbox af dameklubben.

18 hullers sommerturnering i juli måned

Der spilles i en samlet række, og der er præmie til nr. 1 – 6. Det er kun spillernes 2 bedste resultater, der anvendes ved resultatberegningen.

Er der mere end en spiller med samme point, er det spilleren med det laveste handicap, der er vinder.

Spillerne arrangerer selv banebookning – skal være en onsdag. Der er IKKE reserveret tider fra Dameklubbens side i Golfbox. For at deltage i Sommerturneringen kræver det, at man minimum spiller sammen med et andet medlem af Nivå Damerne (Markør).

Præmier

Ved månedsafslutning i maj, juni og august  vil der være præmiering efter følgende regler:

Der er præmie til alle rækkevindere for hver spilledag i den pågældende måned. Derudover vil der være præmie til nr. 2, såfremt følgende er opfyldt:

Der skal minimum være et fremmøde på 40% af dameklubbens medlemmer (pr. 1. maj), der er spilleberettiget i den pågældende række for at der udløses en 2. præmie.

Som eksempel, der er 20 spilleberettiget i række B, der er tilmeldt 15 spillere og alle møder frem, der vil være præmie til både 1. og 2. plads. Der er tilmeldt 7 spillere og alle møder frem, der vil kun blive uddelt en 1. præmie.

Manglende fremmøde

Er man tilmeldt en turnering, og man ikke melder fra, vil man blive noteret for resultatet NS (No show), og man vil ikke indgå i resultat beregning for hvor mange deltagere, der har været den pågældende dag i den tilmeldte række.

Er man tilmeldt en turnering og man melder fra , så det fremgår af listen, der ligger ved scorekortene, vil man blive slettet af deltagerlisten.

Er man tilmeldt en turnering, men ikke fuldfører runden, vil man som resultat blive noteret RTD (Retired), og man vil indgå i  beregning for hvor mange deltagere der har været den pågældende dag i den tilmeldte række. Der vil ikke blive tildelt Order of Merit point.

Aflevering af scorekort – i Nivå Damernes postkasse

Alle scorekort skal være underskrevet af spiller og markør. Markøren skal anføre sit medlemsnummer. Markør og spiller er forpligtet til at have tjekket, om der er enighed inden underskrift om de enkelte hulscore og det samlede resultat.

Hvis man har opnået en Birdie på spillerunden, skal dette tydelig angives med et B ud for hulscoren.

Har man inden start opnået et andet handicap end anført på scorekortet, SKAL man tydelig tilføje sit korrekte handicap.

Har man spillet en runde og IKKE ønsker at få registreret sin score, skal man aflevere sit scorekort med et kryds henover kortet, og man vil blive registreret som NS på Golfbox, men man vil indgå i, hvor mange deltagere der har spillet i rækken den pågældende spilledag

ECLECTIC

Eclectic – en turnering der løber i maj, juni og august måned. Her spilles slagspil, hvor man over alle runder kan forbedre sin score på banens 18 huller. Den med det bedste resultat over 18 huller ved sæsonafslutning er vinder.

Man spiller samtidig med i den almindelige onsdagsturnering Order of Merit.

Der spilles slagspil – max. hcp 42 – over 18 huller
Der spilles i samme rækkeinddeling, som Order of Merit
A-rækken (hcp max. 24,0) – vælger selv om man vil spille færdig eller tage op efter 10 slag
B- og evt. C-rækken – der spilles max. 10 slag på en hul
Tilmelding sker ved at skrive ja ved tilmeldingen
Man behøver ikke at spille ECLECTIC hver onsdag
Efter aflevering af scorekort sørger Dameklubben for,  at resultatlisten i Golfbox opdateres
Hvert hul på hver runde bliver sammenlignet, og den med det bedste resultat over 18 huller ved sæsonafslutning er vinder

Eksempel: Der spilles f.eks. 3 runder – i 1. runde får spilleren en 6´er på hul 1 – i runde 2 en 7’er på hul 1 –  i runde 3  en 4’er på hul 1. Spillerens score for hul 1 er 4 i det samlede resultat.

Månedsturneringer

Den sidste onsdag i hver måned spiller vi en særlig månedsturnering med gunstart og forskellige turneringsformer, som gerne er lidt sjovere end Stableford. Ved færre end 40 deltagere spilles der løbende start.

Turneringen spilles over 9 huller på Løvbjerggaard. Nærmere information vil fremgå af Golfbox’ kalender. Vi slutter af med middag og hygge, og vinderne af dagens turnering samt vinderne af hver onsdagsturnering får overrakt præmier. Man skal være til stede for at få præmie for dagens turnering.

Tilmelding er nødvendig og bindende senest kl. 20.00 søndag ugen før turneringen af hensyn til planlægning af turneringsform og madbestilling. Tilmelding sker via Golfbox. Afbud efter tilmeldingsfristen for turneringen skal ske direkte til turneringslederen og samtidig give besked til Restauranten. Ved afbud på dagen (onsdag) hæfter man for betaling for maden.

Månedsturneringen i juni er sammen med Herreklubben, hvor vi spiller over 18 huller med gunstart kl. 16.30. Efter turneringen er der fælles spisning.

Specielle arrangementer

Nivå Damerne har en venskabsklub, Harekær Golf Klub, som vi spiller med hvert år. Skiftevis mod hinanden. I lige årstal spiller vi i Harekær Golf Klub og i ulige årstal spiller vi i Nivå Golfklub.

Hvert år har vi en venindematch, hvor man kan invitere en golfveninde med, som man så danner par med. Den er meget populær.

Derudover har vi en Challenge turnering mod Herreklubben, hvor 2 fra dameklubben spiller mod 2 fra herreklubben. Det er en rigtig hyggelig dag, hvor vi spiller om håneretten for det kommende år.

Heldagsture

Hvert år tager Nivå Damerne på weekendtur enten til en bane i Danmark eller Sverige.

Hulspil

Nivå Damerne har deres egen hulspilturnering. Der spilles alle andre dage end onsdag efter cup-systemet med 7/8 handicap og med max. hcp 42. Turneringen starter 1/5 og slutter 15/9.

Træning hos Robin – se særskilt side