Dine oplysninger

Hvordan kan vi vende tilbage til dig?

Dit navn*

Din e-mail*

Vælg modtager?

Hvordan kan vi hjælpe?

Skriv dit spørgsmål eller kommentar, og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Dit spørgsmål/kommentar*

Please leave this field empty.

Booking/Golfbox

Brugernavn:
Password:

Har du et login til Golfbox, kan du logge ind i vinduet her.

Når du logger ud igen, vender du automatisk tilbage til hjemmesiden her.
Share on Facebook

Lokalregler

 1. BANEMARKERINGER:         Hvide markeringer                                     Out of bounds

Gule markeringer                                       Vandhazard

Røde markeringer                                       Parallel vandhazard

Blå markeringer                                            Areal under reparation

Blå pæle med sort top                                 Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

                                                      Note: Afstandsmarkeringer er til forkant green

 

 1. Alle banemarkeringer, infoskilte og master, gule røde og blå pæle/plader er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2
 2. Træstubbe markeret med blå farve eller enkeltstående blå pæl er areal under reparation.

        Hvis en sådan træstub er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 25-1b.

 1. Muldvarpeskud med muldvarpefælde er ”areal under reparation med spilleforbud”. Regel 25-1.
 2. Beskyttelse af nyplantede træer markeret med støttepæl eller farvet bånd.

Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for hans tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og

droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 24-2b (ikke-flytbar forhindring).

 1. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.
 2. Konstruktioner af natursten er integrerende dele af banen. (Ingen lempelse).
 3. Alle veje og stier på banen er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.
 4. Ved spil af 3. hul er 2. hul (mod højre) Out of Bounds, markeret med hvide pæle.

Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER

        Hulspil – tab af hul  |  Slagspil – 2 straffeslag

 

 1. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

 1. AFSTANDSMÅLING:

For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler.

Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

 

Godkendt af DGU februar 2017