Booking/Golfbox

Brugernavn:
Password:

Har du et login til Golfbox, kan du logge ind i vinduet her.

Når du logger ud igen, vender du automatisk tilbage til hjemmesiden her.

Lokalregler

LOKALE REGLER NIVÅ GOLF –
LØVBJERGGÅRD 18 huller / par 71.

  1. BANEMARKERINGER:
Hvide markeringer Out of bounds
Røde og Gule markeringer Strafområde
Blå markeringer Areal under reparation
Blå markeringer med grøn top Areal under reparation med spilleforbud
Afstandsmarkeringer Forkant green
 1. Alle afstandsmarkeringer og skilte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. (Nærmeste sted for lempelse).
  Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2. (Flytbare forhindringer). [Standard Lokalregel F-18]
 2. Træstubbe markeret med blå farve eller enkeltstående blå pæle er areal under reparation.
  Hvis en sådan træstub er til gene for en spillers stance eller området for tilsigtede sving, skal bolden løftes uden straf og droppes i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i Regel 16-1. (nærmeste sted for lempelse). [Standard Lokalregel F-18]
 3. Muldvarpeskud med (synlig) muldvarpefælde er ”areal under reparation med spilleforbud”. Regel 16-1 (nærmeste sted for lempelse). [Standard Lokalregel F-23]
 4. Træer med støttepæle er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16-1 (nærmeste sted for lempelse). [Standard Lokalregel E-10]
 5. Konstruktioner (stensætning) af natursten er integrerede dele af banen. (Ingen lempelse). [Præcisering]
 6. Forkert green: En forkert green indbefatter også foregreen klippet lavere end fairway. Lempelse efter Regel 13.1f (Der skal tages lempelse for en forkert green) [Standard Lokalregel D-3]
 7. Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.(nærmeste sted for lempelse). [Standard Lokalregel F-17]
 8. Intern Out of Bounds: Out of bounds grænsemarkeringerne venstre side af hul 3 mod hul 2, er kun gældende ved spil af hul 3. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer, lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1 Regel 16.1 (nærmeste sted for lempelse). [Standard Lokalregel A-4]
 9. Løvbjerggård: Provisorisk bold for en bold i et strafområde (B-3)
  Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 7 og 9, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, og hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid:
  1. ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
  2. findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold
  Regel 18.3 (Provisorisk bold) / Regel 17.1 (Strafområder) [Standard Lokalregel B-3 – Alternativ 1]
 10. Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet: Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.
  “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. [Standard Lokalregel E-5]

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER: Den generelle straf.

Link til alle golfreglerne online – Klik her

Midlertidig lokalregel – Gældende fra d. 3. juni 2022

DYREEKSKREMENTER [Standard lokalregel F-12]

Efter spillernes valg kan dyreekskrementer fra større fugle (Gæs, svane eller tilsvarende) behandles enten som:

 1. En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1
  eller
 2. Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

Hvis det bevirker, at spillelinjen eller andre forhold, der påvirker slaget, forbedres, er der ingen straf i henhold til Regel 8.1a.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel:

Generel straf efter Regel 14.7a.